Monday, 5 December 2011


بهزاد مهرانی
‏می زنم من گر ره خلق ای رفیق
در ره شرعی تو قطاع الطریق ‏
خبر بیش از یک جمله نیست. دست و پای پنج نفر را در زاهدان به جرم سرقت قطع کردند.این جمله ی ‏اخباری کوتاه اما می تواند خواب را از چشمان آدمی برباید.می تواند ساعت ها ذهن ما را به خود مشغول ‏کند و آرامش ما را مغشوش و مخدوش سازد.کلمات بسیاری در مغزم آمد و شد می کنند.حقوق بشر، کرامت ‏انسان، خلیفه الله، گناه، جرم، تناسب، قانون، اصلاح، وکیل، پرتاب از کوه، سنگ سار، ...‏
می گویند اینان قطاع الطریق بوده اند، چون حرامیان راه بسته اند و راه زنی کرده اند.نا خود آگاه یاد سخن ‏ابوذر غفاری می افتم، هر چند سال هاست که این شعارها جذبه و جذابیت پیشین خود را برایم از دست داده ‏اند: "در شگفتم از کسی که در خانه اش نانی نمی یابد و با شمشیر آخته اش بر مردم نمی شورد". آن کس که ‏در سفره اش نشانی از نان نمی یابد و سر پناهی جز سقف آسمان ندارد، عجب مدار که بر خلق خدا حمله برد ‏تا نانی به زور بستاند.آنچه عجیب است و حیرت افزا، غفلت زعمای امور است در فراهم آوردن امکانات ‏معیشتی مردم، که از قدیم گفته اند:شکم گرسنه ایمان نمی شناسد.آن غول مهیب انسان کش که مستحق قطع ‏دست و پا است فقر است.فقری که ره زن جسم و جان آدمیان است.بریدن دست و پای انسان ها، پاک کردن ‏صورت مسئله ای است که خود طراح آن بوده ایم.آن که حکم به قطع دست و پا می دهد گویا درس "اکل ‏میته" را فراموش کرده است.درسی که به او آموخته است، آن جا که گرسنگی به شکار جان آدمی آمده، می ‏توان از گوشت مردار نیز ارتزاق کرد.‏
از ضرورت هست مرداری مباح
بس فسادی کز ضرورت شد صلاح
کدام لقمه ی نانی را در سفره ی او گذاشته اند، که او به سفره ی دیگران یغما برده است؟ او را مشغول کدام ‏پیشه کرده اند که او راه زنی را بر گزیده است؟ بریدن دست و پا چاره ی کار نیست. او اگر از این پس ‏بخواهد نان از عمل خویش خورد با کدام دست و پا این کار میسر است؟ آیا این گونه حل کردن یک مسئله، ‏مسائل غامض و لاینحل دیگری را بر جای نخواهد گذاشت؟
از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟
منبع: وبلاگ حقوق بشر و فردگرایی

1 comment:

خبرگزاری علوی از مکران said...

مراسم عزاداری عاشورای حسينی با شرکت صدها هزار عزادار برگزار شد.

مراسم خونيـن عزاداری عاشورای حسينی امسال در بنت، ڈـمن، کارواندر، جلگه چاه هاشم، کنت، گشت، نائوگ، پنوج، جاشک، باهوکلات با شرکت صدها هزار سيستانـی پيروان راه ۰۰۰۰ برگزار شد. در اين مراسم باشکوه امت عزادار با زنجير، کارد، چاقو، چوب خاردار و پنجه بکس به جان خويش و اطفال خود افتادند که در نتيجه ۷۵۸۰۰ عزادار به شدت مجروح شدند. خوشبختانه هيچکدام از ۹۸۰ مبلغ مذهبی که ازتهران، مشهد، قم، اصفهان، يزد و نطنزبرای تبليغ مذهب راستين به ماموريت رسمی و با حقوق آمده بودند بين زخميهـا نيستنــد. شور و شوق عزاداری دربين نوجوانان مؤمن در پنوچ چنان آتشين بود که دو هيئت عزادار و فداکار بجان هم افتاده و بر سر تصاحب کاردهای تيز و زنجيرهای سنگين ساخت چين سخت درگير شدند. طرفين درگير با هوشياری به موقع و عکس العمل سريع نيروهای قدس ۴۲۰ از هم جدا شدند. با پادرميانی آيت الله زرتشت سبورچيان و حجت الاسلام طهماسب جمکرانی جوانان دو هيئت عزادار موافقت کردند تا اسلحه های سرد بطـور مساوی و عادلانه در اسرع وقت بين عزاداران تقسيم شده به رهبران پرکار و سر دسته های عزادار دو قبضه کلاشينکوف ، يک قبضه آر. پی. جی، سه عدد سکه بهار آزادی ويک کيسه گونی جايزه نقدی داده شود.

بنا به گزارش خبرنگار علوی از مکران ۱۵۸ طفل خردسال که در آغوش مادران عزادار و پدران کاردبدست بودند در مراسم عزاداری امسال در باهوکلات، پنوچ و کنت با تحمل ضربات کارد و دشنه تيز بر سربه شدت زخمی شدند. حال ۳۹۵ تن از عزاداران زخمی و ۵۸ طفل بيگناه و مؤمن بسيار وخيم گزارش شده است که با کمک امت هميشه در صحنه همگی بوسيله آمبولانس های هوايی به بيمارستانهای مجهز و مدرن دولتی در چهبار، شستون، پهره و جاشک منتقل شدنـد.
خبرنگار خبرگزاری علوی از کنت و بنت گزارش می دهد که ۳ نفر وهابی وعوامل بيگانه که به جمع عزاداران حسينی چپ چپ نگاه می کردند و قصد بر هم زدن مراسم عاشورا ر ادر اين دو شهر مذهبی داشتند با جواب دندان شکن عزاداران خشمگين روبرو شده و هر سه نفردرجا و بدون درنگ لت و پار شدند.
همچنين واحدهای پرتلاش اطلاعاتی سپاه خنجری در شب عاشورا موفق به شناسايی ۵ نفر اغتشاش گر نفوذی در جمع عزاداران در کارواندر شدند. کليه اعضای خانواده آنان را دستگير و روانه ندامتگاههای اسلامی کردند تا در صورت عدم اعتراف به اعمال کفرآميز و اغتشاش گرايانه به اشد مجازات محکوم شده و در ملاءِ عام اعدام شوند.


خبرگزاری علوی از مکران