Monday, 6 February 2012


خیز مجلس آذربایجان برای تغییر نام این کشور به «آذربایجان شمالی»

از: رادیو فرانسه

نوشته: رضا ولی‌زاده

نمایندگان مجلس آذربایجان به دنبال تغییر نام کشور جمهوری آذربایجان به آذربایجان شمالی هستند. به این ترتیب این تغییر نام به این معناست که از نظر مجلس شورای ملی این کشور، استان‌های آذربایجان در ایران حکم کشورآذربایجان جنوبی را دارند و بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به حساب می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری ترند از جمهوری آذربایجان، سیاووش نوروز اف- نماینده مجلس از حزب حاکم آذربایجان نوین، روز سه شنبه در مجلس جمهوری آذربایجان گفت: در جهان کشورهایی همچون کره جنوبی و کره شمالی و یا قبرس شمالی و قبرس جنوبی وجود دارند و بهتر بود آذربایجان نیز از آنجا که دولتی است که مورد تجزیه واقع شده است نامش به آذربایجان شمالی تغییر یابد.
همچنین، قدرت حسن قلی‌اف- نماینده مجلس از حزب جبهه خلق آذربایجان واحد، نیز با اعلام این ادعا که دو سوم اراضی به آذربایجان جنوبی و یک سومش به کشور آذربایجان متعلق است گفت: به نظر من زمینه برای تغییر نام کشور به آذربایجان شمالی وجود دارد.
فضائیل آقامالی یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفته است: اگر رفروندوم دیگری برگزار شود باید به ماده ١١ قانون اساسی کشور افزوده شود که آذربایجان متشکل از آذربایجان شمالی، جنوبی و غربی است.


No comments: