Monday, 21 May 2012


 
کشتار مردم بیگناه بلوچ راسک محکوم و نشان از بربریت رژیم اشغالگر ایران است
روز دوشنبه ۹۱/۲/۲۵ شهر راسک مورد تهاجم اشغالگران ایران قرار گرفت. در این تهاجم نیروهای سرکوبگر رژیم اشغالگر ایران، مردم مظلوم بدفاع برخاسته بلوچ را مورد هدف مستقیم گلوله های مرگبار قرار داده و با تیرانداندزی­شان، واجه جان محمد دهقانی را بشهادت رسانیده و تنی چند را زخمی و مجروح کردند.
رژیم جمهوری اسلامی اشغالگر ایران چند هفته پیش تعدادی ازعلمای بلوچ و سیزده نفر از فعالان مذهبی بلوچ از جمله مولوی عبدالغفار نقشبندی و مولانا عبدالله، امام جمعه پارود را دستگیر و زندان کرد تا با ایجاد رعب و وحشت ملت بلوچ را از پیگیری حقوق دمکراتیک ­شان باز دارد. مولوی عبدالغفار نقشبندی پس از تحمل تهدیدها و بازداشت و رهایی از زندان به هنگام بازگشت از دزآپ(زاهدان) به راسک توسط نیروهای اشغالگر رژیم جمهوری اسلامی ایران مجدداً دستگیر میشود.
شیر زنان بلوچ در راسک پیش از همه  بر علیه نیروهای اشغالگر رژیم بپا میخیزند و بدفاع از مولوی عبدالغفار میپردازند. بدنبال این حرکت شجاعانه شیر زنان بلوچ، اعتراضات مردم گسترش پیدا میکند. با تجمع اعتراضی مردم مبارز بلوچ راسک، نیروهای بیرحم رژیم از خود سخت خشونت نشان میدهند و سبب کشته و زخمی شدن مردم میشوند.
با پخش خبر مبارزات مردم بلوچ در راسک، مردم بلوچ در  جکیگور و جاهای دیگر دست به اعتراض زده و خواستار رهایی مولوی عبدالغفار و دست یافتن به عدالت و احترام به حقوق مذهبی و ملی شدند.
متاسفانه رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی ایران همانند اسلاف­شان در سرکوبگری و اعمال ظلم بر مردم بیگناه بلوچ، از خود هیچ وقاحتی نشان نداده و نمیدهد. سی و سه سال است که ملت بلوچ مورد سرکوب شدید و تبعیضات سیستماتیک قرار دارد. نیروهای فعال بلوچ، اعم از مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  سالهاست که توسط رژیم خون و کشتار با اتهامات واهی و باطل مواجهه­اند. رژیم با تداوم عمرش اختناق و زندان و شکنجه را در بلوچستان روبروز شدت بخشیده است. تا کنون شماری از علمای بیگناه بلوچ سنی و فعالان بلوچ بخاطر دفاع از مذهب و حقوق شان اعدام و مورد شکنجه قرار گرفته­اند.
بلوچستانءِ راجی زرمبش کشتار و تیراندازی بر مردم بیگناه، اما بپاخاسته بلوچ در راسک توسط نیروهای سرکوبگر و اشغالگر رژیم جمهوری اسلامی ایران را بشدت محکوم میکند، و شهامت و مقاومت شهید جان محمد دهقانی و برپاخیزی شیرزنان بلوچ راسک را  ارج مینهد. رژیم باید بداند که ملت بلوچ از حقوق خود آگاهی کامل دارد و در برابر اشغالگران از خود استقامت نشان میدهد. در نزد ملت بلوچ، کشتار مردم بیگناه بلوچ راسک محکوم و نشان از بربریت رژیم اشغالگر ایران است.  بلوچستانءِ راجی زرمبش دستگیری مولوی عبدالغفار نقشبندی و مبارزان بلوچ را محکوم و مورد سرزنش قرار میدهد و خواستار رهایی بیدرنگ آنهاست.
بلوچستانءِ راجی رزمبش از مبارزان ملت بلوچ میخواهد تا به استقامت و مقاومت خود در برابر بیعدالتی و سرکوبهای رژیم ادامه دهند و زمینه را برای پایان زمامداری اشغالگران بر بلوچستان فراهم نمایند. منشاء این کشتار و سرکوب برای این است که ملت بلوچ از حقوق بر حق و دمکراتیکش بپا خاسته است، و در مقابل، تنها منطق و سلاح اشغالگران جز خشونت و کشتار و زندان چیزی دگر نیست.
بلوچستانءِ راجی زرمبش، راه دست یافتن ملت بلوچ به حقوق مذهبی و فرهنگی، حقوق مدنی و اجتماعی، حقوق سیاسی را در رهایی بلوچستان از دست اشغالگران میداند. از اینرو برای استقلال بلوچستان مبارزه میکند. زرمبش از نیروهای انساندوست و مترقی ایران و جهان میطلبد تا از اعتراضات و خاسته های ملت بلوچ دفاع نمایند، و در محکومیت کشتار و تیراندازی بر مردم بلوچ در راسک توسط رژیم، با ملت بلوچ همصدا باشند.
بلوچستانءِ راجی زرمبش
سه شنبه ٢٦ اردیبهشت – 2012 May  15

No comments: